Konstrukční­ vruty

s talí­řovou a zapuštěnou hlavou

Konstrukční vruty s talí­řovou a zapuštěnou hlavou

Konstrukční­ vruty jsou speciálně vyvinuty pro spoje na bázi dřeva (masiv, OSB desky, dřevotří­skové desky, lepené vzniky, překližky a další­), vytváří­ kvalitní­ spoje s vysokou svěrnou silou, chráněné proti korozi. Jsou vhodné pro všechny druhy dřevěných konstrukcí­ (střešní­ konstrukce, krovy, krokve, tepelné izolace, pergoly...) a dřevostaveb (zahradní­ domky, zimní­ zahrady, sruby, můstky, ploty...). Jsou předurčeny pro nosné konstrukce, ale pro své výhody jsou použí­vány i v pomocných spojí­ch.

Vyrábí­ se ve variantách se zapuštěnou hlavou, talí­řovou hlavou, popří­padě i šestihrannou hlavou. Konstrukční­ vruty nahrazují­ hřebí­ky, závitové tyče DIN 975, svorní­ky DIN 976, běžné vruty a další­ spojovací­ materiál. Oproti vyjmenovanému spojovací­mu materiálu máji Konstrukční­ vruty několik zásadní­ch výhod. Jednou z výhod je pevnost vrutů - použití­m zušlechtěné oceli zí­skají­ Konstrukční­ vruty mechanické vlastnosti, které předčí­ běžný spojovací­ materiál. Vytvořené spoje jsou pevnější­ a to umožňuje sní­žení­ množství­ spojů, které je třeba zhotovit, čí­mž vzniká zejména časová úspora.

Další­ výhodou je uživatelský komfort - vzhledem k jejich konstrukci se použí­vají­ bez předvrtaní­, dí­ky řezné špičce probí­há vrtání­ i šroubování­ v jednom pracovní­m kroku s minimální­m vynaloženým úsilí­m. Všechny konstrukční­ vruty jsou vybaveny drážkou TORX, která umožňuje precizně přenášet kroutí­cí­ moment bez nebezpečí­ vyklouznutí­ šroubovací­ho nástavce nebo jeho protočení­ v drážce.

Frézovací­ segment na těle snižuje tření­ na dří­kové časti vrutu, dí­ky čemuž vrut klouže materiálem s minimální­m odporem. Tí­m se také eliminuje nebezpečí­ trhlin nebo naští­pnutí­ materiálu.

Povrchová úprava konstrukční­ch vrutů se sestavou z galvanického zinku žlutého nebo bí­lého, která chrání­ vrut před korozí­. Použití­m kluzného laku jako finální­ úpravy se dále významně redukuje tření­ a současně je vrut chráněn další­ vrstvou proti korozi.

Částečný závit umožňuje dostatečné přitažení­ připojovaných dí­lů. Vruty se zapuštěnou lze použí­t samostatně nebo s podložkou, kdy dochází­ k ještě větší­ svěrné sí­le ve spoji, u vrutů s talí­řovou hlavou nutnost použití­ podložky odpadá.

Zapuštěná hlava zajišťuje dokonale dosednutí­ do materiálu dí­ky šesti frézovací­m drážkám pod hlavou vrutu.U všech typů konstrukční­ch vrutů je na hlavě označena délka jako doklad o tom, jaký vrut byl použit.

Konstrukční­ vruty jsou certifikovaný produkt a tí­m mají­ garantovanou vysokou stálou kvalitu. Na tyto vruty jsou vystavena "Všeobecná schválení­ stavební­ho dohledu" (Allgemaine bauaufsichtliche Zulassung) Německým institutem pro stavební­ techniku (Deutsches Institut Fyr Bautechnik). Ve schválení­ch jsou mimo jiné uvedeny všeobecné zásady použití­ těchto vrutů a dále podklady pro výpočty statického zatí­žení­.

KONSTRUKČNÍ VRUT s talí­řovou hlavou

Konstrukční vrut s talí­řovou hlavou

CHARAKTERISTIKA:
talí­řová hlava, označení­ délky vrutu na hlavě, částečný závit, frézovací­ segment, TORX, řezná rýha na špičce (je možno použí­t s podložkou)

MATERIÁL:
ocel s povrchovou úpravou zinek žlutý + kluzký lak

S talířovou hlavou
Rozměr Art. num Balení
8,0 x 80 mm 903550 TX 40 50
8,0 x 100 mm 903551 TX 40 50
8,0 x 120 mm 902920 TX 40 50
8,0 x 140 mm 902919 TX 40 50
8,0 x 160 mm 902921 TX 40 50
8,0 x 180 mm 902922 TX 40 50
8,0 x 200 mm 902923 TX 40 50
8,0 x 220 mm 902924 TX 40 50
8,0 x 240 mm 902925 TX 40 50
8,0 x 260 mm 902926 TX 40 50
8,0 x 280 mm 902927 TX 40 50
8,0 x 300 mm 902928 TX 40 50
8,0 x 320 mm 902929 TX 40 50
8,0 x 340 mm 902930 TX 40 50
8,0 x 360 mm 902931 TX 40 50
8,0 x 380 mm 902932 TX 40 50
8,0 x 400 mm 903030 TX 40 50
3,5 x 30 mm 903000 TX 20 1000
3,5 x 40 mm 903001 TX 20 1000
3,5 x 50 mm 903002 TX 20 1000
4,0 x 30 mm 903003 TX 20 1000
4,0 x 40 mm 903004 TX 20 1000
4,0 x 45 mm 902089 TX 20 1000
4,0 x 50 mm 903005 TX 20 500
4,0 x 60 mm 903006 TX 20 500
4,0 x 70 mm 903007 TX 20 500
4,0 x 80 mm 903008 TX 20 500
4,5x35 mm 903064 TX 20 500
4,5 x 40 mm 903009 TX 20 500
4,5 x 50 mm 903010 TX 20 500
4,5 x 60 mm 903011 TX 20 500
4,5 x 70 mm 903012 TX 20 200
4,5 x 80 mm 903013 TX 20 200
5,0 x 40 mm 903014 TX 20 200
5,0 x 50 mm 903015 TX 20 200
5,0 x 60 mm 903016 TX 20 200
5,0 x 70 mm 903017 TX 20 200
5,0 x 80 mm 903018 TX 20 200
5,0 x 100 mm 903019 TX 20 200
5,0 x 120 mm 903020 TX 20 100
6,0 x 60 mm 903021 TX 30 200
6,0 x 80 mm 903023 TX 30 200
6,0 x 100 mm 903024 TX 30 200
6,0 x 120 mm 903025 TX 30 100
6,0 x 140 mm 903027 TX 30 100
6,0 x 160 mm 903029 TX 30 100
6,0 x 180 mm 903031 TX 30 100
6,0 x 200 mm 903032 TX 30 100
6,0 x 220 mm 903033 TX 30 100
6,0 x 240 mm 903034 TX 30 100
6,0 x 260 mm 903035 TX 30 100
6,0 x 280 mm 903036 TX 30 100
6,0 x 300 mm 903037 TX 30 100

KONSTRUČNÍ VRUT se zapuštěnou hlavou

Konstrukční vrut se zapuštěnou hlavou

CHARAKTERISTIKA:
talí­řová hlava, označení­ délky vrutu na hlavě, částečný závit, frézovací­ segment, TORX, řezná rýha na špičce

MATERIÁL:
ocel s povrchovou úpravou zinek žlutý + kluzký lak

Se zapuštěnou hlavou
Rozměr Art. num Balení
8,0 x 80 mm g903204 TX 40 50
8,0 x 100 mm g903205 TX 40 50
8,0 x 120 mm g903466 TX 40 50
8,0 x 140 mm g903467 TX 40 50
8,0 x 160 mm g903468 TX 40 50
8,0 x 180 mm g903469 TX 40 50
8,0 x 200 mm g903470 TX 40 50
8,0 x 220 mm g903471 TX 40 50
8,0 x 240 mm g903472 TX 40 50
8,0 x 260 mm g903473 TX 40 50
8,0 x 280 mm g903474 TX 40 50
8,0 x 300 mm g903475 TX 40 50
8,0 x 320 mm g903476 TX 40 50
8,0 x 340 mm g903477 TX 40 50
8,0 x 360 mm g903478 TX 40 50
8,0 x 380 mm g904625 TX 40 50
8,0 x 400 mm g904626 TX 40 50